fbpx
67 07 73 60 post@standal.no

Informasjon om Oppholdet

Informasjon om oppholdet på Standal.

Ankomsten

Du mottas i vår resepsjon hvor vi kontrollerer at den detaljerte informasjonen du sender oss via internett er riktig (vi lagrer all informasjon, så det er kun ved det første besøket du trenger å bestille via våre nettsider: www.standal.no). Her kontrollerer vi at dyret er vaksinert (firkomponentvaksine er påbudt både for hund og katt, spør oss om vaksinens virketid og innhold om du er i tvil), eller setter opp tid for ev revaksinering. Etter gjennomgang av all vital informasjon, herunder avtale om ev medisinsk behandling og annen oppfølging under oppholdet, signeres vårt informasjonskort som følger dyret under oppholdet. Hunden forlater så deg sammen med en av våre medarbeidere. Denne medarbeideren har ansvaret for å sikre at hunden finner seg vel til rette, og det er et poeng at hunden forlater eieren, og ikke motsatt. Noter at omvisning på Standal gjøres etter avtale før oppholdet, og ikke i samband med innsjekking av hunden. Vår første oppgave er å sikre at hunden føler seg trygg i nye omgivelser, derfor benyttes tiden umiddelbart etter ankomst til å etablere den nødvendig kontakten med hunden.

Oppholdet

Når kontakt og tillit er etablert, får hunden / katten tildelt sin egen rommelige plass (hunder og katter er totalt atskilt, kattehotellet ligger i annen etasje av hotellet, hundehotellet i første). Noen har flere hunder / katter som de ønsker skal være sammen, og dette legger vi individuelt opp. Vi holder normalt alt hunden/katten trenger under oppholdet, både mat og utstyr. Ønsker man imidlertid at katten skal ha med noe som er dens eget, er dette i orden. Når det gjelder medbrakt utstyr til hund er vi mer restriktive, både på grunn av hygienen og ikke minst på grunn av logistikken. Hundene blir fulgt opp individuelt, og vi bruker VetBed tepper som standard liggeunderlag. Disse teppene er de mest avanserte på markedet, sikrer mykt og varmt underlag, absorberer ev fukt og kan enkelt byttes ut ved behov. Vi har eget vaskeri som sikrer rene tepper hver dag. Leker tar vi ikke i mot, da dagen hos oss er svært lang med mye aktivitet. Leker er ikke like interessante her som det kan være hjemme, og blir erfaringsmessig ikke brukt. Mange tror at hunden trenger sin vante seng eller noe den er vant til hjemme for å føle seg trygg, det er er sannhet med visse modifikasjoner. Det er vår oppgave å sørge for at hunden finner seg til rette og trives. Hundens trygghet bestemmes ikke av egne leker eller tepper, men av vår evne til å aktivere hunden riktig, gi den riktig og god mat (gjerne spesialfòr eller annet den trenger), besørge medisinering eller annen pleie, samt yte den omsorg, nærhet, kontakt og kjærlighet som en hver hund må ha for å bli trygg i nye omgivelser. Disse enkle, men ofte tidkrevende tingene, er det som gir hunden mestring av nye omgivelser, og dermed økt selvtillit og trygghet. En hund som er trygg trives, spiser godt og er den beste reklamen og dokumentasjonen på at vi gjør en god jobb. Driftsformen ved Standal gjør at vi er unike på dette området, ingen har flere ansatte og yter mer tid til hver hund enn det vi gjør ved vårt hotell. Den tette oppfølgingen, med en detaljert oppfølging og logging av informasjon om hunden hver dag, sikrer optimal trygghet både for oss og deg som hundeeier. Dette faktum, samt evnen og viljen til å hele tiden forbedre oss, være ydmyke for ny kunnskap og yte den beste service overfor våre gjester har vært, og er, nøkkelen til vår suksess. Under oppholdet kan du få trening av hunden, du kan få utført operasjoner med rehabilitering, få svømmetrening med massasje eller annen oppfølging av hunden /katten.

Noen synes det er hinsides at vi serverer finskåren loff med leverpostei, steker biffer og serverer pannekaker. Selvsagt er ikke dette vanlig, og visst kan dette synes ekstremt. Poenget, et godt sådan, er imidlertid at hunden eller katten skal mestre nye omgivelser, og i denne prosessen er mat en viktig del. Vi gjør det vi må for at hunden eller katten finner seg til rette, og enkelte må da fristes med noe helt spesielt for å komme i gang med å spise. Enkelte gjester har svekket appetitt etter en operasjon, går på spesialfor, eller har fått anvist en streng diett. Det er viktig at dyret får den forpleining det er vant til, og vi strekker oss langt. Ingen i Norge har et bedre oppfølgingsprogram enn det vi har under oppholdet. Vi har 7 avdelinger som alle drives som små, selvstendige enheter med eget kjøkken. Det sikrer god oversikt, reduserer stress og medfører svært god kontakt mellom to og firbeinte. Vi fører detaljerte journaler, og kontrollerer og etterser våre gjester kontinuerlig hver dag. Vi følger med trivsel, appetitt, sykdommer og all adferd. Mestring av nye omgivelser er som nevnt et sentralt tema hos oss, og om nødvendig tar vi hunden ut av vanlig pensjon og jobber med den til den er trygg. Vi har 30 000 kvm med fantastiske luftegårder rundt vårt anlegg, hvor hundene kan løpe fritt og trenes. det gjør de enten sammen med andre, med oss, eller alene om det er et ønske. Vi er ett av svært få hundehotell i Norge som lufter hunden manuelt ved hver lufting. Dette betyr ekstra arbeid for oss, men også mye mer kontakt med hundene. Kattene har klatretrær og to aktivitetsrom, de luftes som regel alene. Ca 3 – 5 timer er hunden ute i løpet av en dag, litt avhengig av vær og vind. Vi starter dagen kl 0700, og kl 21 skal det være ro.

Avreise

Informasjonen fra oppholdet og de instrukser som er gitt ved ankomst arkiveres hos oss i 10 år. Under oppholdet gjennomføres ev bestilte bad, kloklipp, klipp, trim, ørerens mv. Hos oss kan du bestille alle relevante tjenester knyttet til hunden eller katten, og vi står til tjeneste for å informere om hvordan oppholdet fungerer underveis, og vi summerer opp dette ved avhenting. Det er viktig at du som dyreeier kan forvisse deg om at hunden eller katten er blitt fulgt opp slik det er avtalt på forhånd, og at det faktisk kan dokumenteres. Dette bygger opp under våre kjerneverdier som er bygget på 4 ord: Tillit – trivsel – trygghet – tradisjon.

Avbestilling av opphold

Ved Standal kan du redigere oppholdet fritt inntil dagen før ankomstdagen unntatt i skoleferiene som er høysesong. Opphold som ikke er avbestilt senest 1 uke før ankomst i høysesong må betales i sin helhet dersom plassen ikke kan overlates til en annen hund i samme periode.